“Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy…”

Kan man lære de amerikanske præsidenter udenad? …Det satte jeg mig for at prøve for et par år siden.

Det, som fangede min interesse ved amerikanske præsidenter, var, at det er mænd, som gennem snart 250 år har bestridt et af verdens mest magtfulde embeder. Hvordan har disse mænd været, og hvordan har de truffet beslutninger på vegne af et af verdens mægtigste lande? Og ikke mindst: hvordan har de som mennesker oplevet embedet som præsident?

De menneskelige relationer fylder meget i vores tilværelse, og det gjorde det også for de amerikanske præsidenter. Det betød noget for deres måde at træffe beslutninger på og deres samarbejde med andre statsledere – både samarbejdspartnere og modstandere. Menneskelige relationer fletter sig ind og ud mellem hinanden og betyder meget for vores måde at agere på. Det gælder både i et internationalt, nationalt og lokalt perspektiv.