Det, der sker mellem mennesker

Noget af det vigtigste, der sker mellem mennesker er kommunikation. Sproget og evnen til at kommunikere med hinanden gennem det, gør os til intelligente og højtudviklede væsner. Denne kommunikation beskæftiger jeg mig med på flere diverse platforme og i forskellige sammenhænge.

Vi kommunikerer med hinanden i alle aspekter af hverdagen og i livet. Med vores kærester, ægtefæller, børn, kolleger, venner, offentlige myndigheder og med kassedamen nede i Netto. I journalistik og kommunikation ligger der et stort ansvar på journalisten eller kommunikatørens skuldre. Uanset om vi skal kommunikere internt i en virksomhed eller fra en avis til læserne, er det vigtigt at have de menneskelige relationer in mente. Der skal kommunikeres så modtageren forstår budskabet, og det skal gøres på forskellige måder afhængigt af, hvem modtageren er. Jeg interesserer mig meget for denne kommunikation. Det er ikke altid nok bare at skrive en hurtig artikel eller smide en video på de sociale medier. Man skal være klar over, hvordan modtageren vil tage imod kommunikationen. Dét arbejder jeg med.